دلمهاصلا یادم نبود که این هفته ، هفته
اصلا یادم نبود که این هفته ، هفته دلمه هست ؛)))
به حال حال دیروز رفتم بیرون و این فلفل رو گرفتم ، البته ۲ تا فلفل گرفته بودم ولی این یکی انقدر بزرگ بود که بعد از پر کردنش ، دیدم ۶۲۰ گرم شد ،
در نتیجه مواد دلمه ام تمام شد ، و گفتم همین یکی رو هم به عمل برسونم هنر کردم :))))
من هم از گوشت چرخ کرده ، لپه و برنج نیم پز ، تلخون و مرزه ، نمک و فلفل در این دلمه استفاده کردم .
نوش جان ، گیلدا
هست ؛)))
به حال حال دیروز رفتم بیرون و این فلفل رو گرفتم ، البته ۲ تا فلفل گرفته بودم ولی این یکی انقدر بزرگ بود که بعد از پر کردنش ، دیدم ۶۲۰ گرم شد ،
در نتیجه مواد دلمه ام تمام شد ، و گفتم همین یکی رو هم به عمل برسونم هنر کردم :))))
من هم از گوشت چرخ کرده ، لپه و برنج نیم پز ، تلخون و مرزه ، نمک و فلفل در این دلمه استفاده کردم .
نوش جان ، گیلدا

Kommentare

Beliebte Posts