نوروز ۹۷

دوستان عزیز و همراهان مهربان ......
یک سال دیگه رو در کنار هم بودیم و تلخیها و خوبیهای اونرو ( اگر چه کم ) سپری کردیم
در آخرین روزهای زمستانی , آرزو میکنم که شکوفه لبخند بروی لبهاتون همیشه شکوفا باشه ...
دلهاتون همیشه گرم و تپنده باشه تا بتونید بر تمام مشکلات , پیروز باشید .....
و جسمتون همیشه سالم باشه تا بتونید موارد بالا رو به سر انجام برسونید
پیشاپیش عید نوروز بر شما عزیزان خجسته باد
**********
درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند
جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند
حریف مجلس ما خود همیشه دل می‌برد
علی الخصوص که پیرایه‌ای بر او بستند
کسان که در رمضان چنگ می‌شکستندی
نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند
بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط
ز بس که عارف و عامی به رقص برجستند
دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را
که مدتی ببریدند و بازپیوستند
به در نمی‌رود از خانگه یکی هشیار
که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند
سعدی 
Kommentare

Beliebte Posts