کوفته سبزی - شیرازی مدت پیش به فکر تهیه کوفته سبزی افتادم
چون میدونستم یکی از ترکیبات اصلیش همون ترخون یا به عبارتی تلخون :))) هست , دوست داشتم که امتحانش کنم
از طرفی تلخونهای حیات دوستم داشت رو دستم بیداد میکرد و دیدم بهترین گزینه تهیه همین کوفته ها هست


البته فرق اساسیش نصبت به کوفته های دیگه رنگ سبز زیبا و همینجور استفاده تاکید شده از سبزی تلخون و ریحون هست
که من کمی جعفری و شوید هم اضافه کردم
من این کوفته ها رو از بابت ساختمان بندی و اسکلت سازی :))) مثل این کوفته ها که تو لینک هست , تهیه کردم
امیدوارم که تهیه کنید و ازش لذت ببرید
گیلداKommentare

Beliebte Posts