ماهی لاکس دودی و پاستا

قبلا هم ی پست گذاشته بودم که در مورد ماهی لاکسی که اضافه اومده بود , کوکوی خوشمزه ای تهیه کردم
و این هم باقی اون ماهی ها بود که با پاستا همراه شد و بهترین طعم رو به وجود آورد
البته در کنارش خامه و کمی شوید تازه و والک هم بود
جای شما  خالی
گیلداKommentare

Kommentar veröffentlichen

Beliebte Posts